Logga in

Registrera kontoGlömt lösenordet?

Har du glömt ditt lösenord? Inga problem.

Registrera dig

Villkor & regler

Såhär funkar det!

- Köp 3 BBQ-såser från Santa Maria och spara kvitto/kvittona

- Registrera dig

- Ladda upp dina kvitton

- Beställ en fin skärbräda

Leverans
Leveransen sker uppemot 10 arbetsdagar från beställningstillfället.

När paketet lämnat vårt lager kommer du få ett mail med sändningsnummer för att kunan följa din beställning.

Paketet levereras sedan till närmsta service point baserat på det postnummer du angivit, och du får ett sms när paketet finns att hämta.

Frågor
Om du har frågor kring din leverans eller om paketet eller produkten eller produkten skulle vara skadad vid leverans, vänligen kontakta GEPs kundservice på: customerservice@gepcg.se

Kampanjen gäller så långt lagret räcker! Max 1 per kund.

Integritetspolicy

Personuppgifter
GEP värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är GEP:s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler enligt GDPR. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information GEP samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

GEP Communication Group AB, (”GEP”/”vi”), 556612-0928 Warfvingesväg 30 A 112 51 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Microsoft
Vi använder oss av Microsofts Office produkter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Microsoft som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Microsoft vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS). Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna.

Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

IT-system
Internt hanterar vi personuppgifter i vår samarbetspartners logistiksystem. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av dem och att de har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Vilka Personuppgiter behandlar vi
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss. De personuppgifter som GEP behandlar är namn, e-postadress, orderhistorik, leveransadress, personnummer och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter:
Uppgifterna användas för identifikation, statistikändamål och för att kunna leverera den vara du beställt.Uppgifterna kommer även att samköras eller delas med våra samarbetspartners för distribution. GEP iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

GEP använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Hur länge sparas mina personuppgifter:
Efter 10 månader kommer Namn, Adress, Ort, E-post, Mobilnummer och Personnummer anonymiseras. Efter 1 år raderas det permanent från databasen.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på orklasommar.se.

Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig
Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran.

Du skriver och begär ett registerutdrag från GEP. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-post. Märk brevet ”Personuppgiftsutdrag - till GEPs Personuppgiftsombud”.

Så här kan du skriva:

Personuppgiftsutdrag - till GEPs Personuppgiftsombud

Härmed ansöker jag om information enligt 26 § personuppgiftslagen.

...........................................................................
(Ort och datum)
..........................................................................
(Namnteckning)
.........................................................................
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

(e-mail/telefonnummer)
…………………………………………………………………….

Rätt till kontroll över dina personuppgifter
Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

Länkar
Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Sajten. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att GEP inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy
GEP förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Sajten.

Om du vill klaga
Den som anser att ett företag bryter mot GDPR eller annan integritetslagstiftning kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats

 

/